การแข่งขัน

การแข่งขันฟุตบอล ชาย รอบชิงชนะเลิศ มทร.พระนคร vs มทร.ศรีวิชัย

การแข่งขัน

การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง รอบชิงชนะเลิศ มทร.พระนคร vs มทร.รัตนโกสินทร์

การแข่งขัน

การแข่งขันฟุตบอล ชาย ชิงที่ 3

การแข่งขัน
การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย รอบชิงชนะเลิศ มทร.สุวรรณภูมิ vs มทร.อีสาน
การแข่งขัน
การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง อีสาน-ธัญบุรีชิงที่1
การแข่งขัน
การแข่งขันฟุตซอล ชาย มทร.พระนคร vs มทร.กรุงเทพ
การแข่งขัน
การแข่งขันฟุตซอล หญิง สุวรรณภูมิ – ตะวันออก
การแข่งขัน
การแข่งขันฟุตซอลหญิง มทร.พระนคร vs มทร.ธัญบุรี
การแข่งขัน
การแข่งขันฟุตซอล ชาย มทร.อีสาน vs มทร.ธัญบุรี
การแข่งขัน
การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันกรีฑา วิ่ง 5000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันวิ่งผลัด 4คูณ100 หญิง รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันวิ่ง 1500เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันกระโดดไกล ชาย ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันวิ่งผลัด 4คูณ100 ชาย รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาขว้างจักร ชาย ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
เซปักตะกร้อ ช-ญ
การแข่งขัน
การแข่งขันวิ่ง 1500เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ชาย รอบคัดเลือก
การแข่งขัน
การแข่งขันวิ่ง 10,000เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันทุ่มน้ำหนัก รอบชิงชนะเลิศ ชาย
การแข่งขัน
การแข่งขันวิ่ง 100เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันพุ่งแหลน หญิง ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชายชิงชนะเลิศ มทร.ธัญบุรี vs มทร.สุวรรณภูมิ
การแข่งขัน
การแข่งขันกระโดดสูง ชาย ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันกระโดดไกล หญิง ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิง รอบชิงชนะเลิศ มทร.ธัญบุรี vs มทร.ศรีวิชัย
การแข่งขัน
การแข่งขันฟุตซอลหญิง มทร.สุวรรณภูมิ vs มทร.ตะวันออก
การแข่งขัน
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศคู่ผสม มทร อีสานมือ 1 กับ มทรอีสาน มือ 2
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน คู่ผสม มทร.อีสาน vs มทร.สุวรรณภูมิ
การแข่งขัน
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส คู่ผสม คู่ที่ 1-4
การแข่งขัน
การแข่งฟุตซอลหญิง ธัญบุรี-สุวรรณภูมิ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันคู่ผสม มทร.สุวรรณภูมิ vs มทร.อีสาน
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันหญิงคู่ มทร.อีสาน vs มทร.กรุงเทพ
การแข่งขัน
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส คู่12-13-14
การแข่งขัน
การแข่งขันฟุตซอลชาย ธัญบุรี – กรุงเทพ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันหญิงคู่ มทร.อีสาน vs มทร.สุวรรณภูมิ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันคู่ผสม รัตนโกสินทร์ VS สุวรรณภูมิ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันชายคู่ มทร.อีสาน vs มทร.ธัญบุรี
การแข่งขัน
การแข่งขันฟุตซอล ชาย พระนคร – อีสาน
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันชายคู่ มทร.กรุงเทพ vs มทร.ธัญบุรี
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน คู่ผสม อีสานvsธัญบุรี
การแข่งขัน
การแข่งขันวิ่ง 400เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน คู่ผสม กรุงเทพ VS สุวรรณภูมิ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันคู่ผสม มทร.อีสาน vs มทร.ศรีวิชัย
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน แบดหญิงเดี่ยว กรุงเทพvsตะวันออก
การแข่งขัน
การแข่งขันวิ่ง 200เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันวิ่ง 200เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันคู่ผสม มทร.สุวรรณภูมิ vs มทร.ตะวันออก
การแข่งขัน
การแข่งขัน วิ่ง 5000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน หญิงคู่ อีสานvsธัญบุรี
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน แบดชายเดี่ยว อีสานvsกรุงเทพ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันชายคู่ มทร.ธัญบุรี vs มทร.อีสาน
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันชายคู่ มทร.รัตนโกสินทร์ vs มทร.กรุงเทพ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันหญิงคู่ รัตนโกสินทร์ VS กรุงเทพ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันชายคู่ มทร.ธัญบุรี vs มทร.กรุงเทพ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันหญิงคู่ อีสาน VS ตะวันออก
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน ชายคู่ มทร.สุวรรณภูมิ vs มทร.อีสาน
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน แบดชายเดี่ยว อีสานvsธัญบุรี
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน แบดหญิงเดี่ยว สุวรรณภูมืvsอีสาน
การแข่งขัน
การแข่งขันวิ่ง 400เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
รับเหรียญ กรีฑา
การแข่งขัน
การแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด หญิง ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันกีฑากระโดดไกลชาย
การแข่งขัน
การแข่งขัน วิ่งผลัด 4คูณ100 ชาย
การแข่งขัน
การแข่งขัน วิ่งผลัด 4คูณ100 หญิง
การแข่งขัน
การแข่งขัน วิ่งผลัด 4คูณ100 หญิง ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขัน วิ่งผลัด 4คูณ100 ชาย ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาขว้างจักร หญิง ชิงชนะเลิศ
การแข่งขัน
พุ่งแหลม ชาย ธัญบุรี – กรุงเทพ ธัญชนะ
การแข่งขัน
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด หญิง ศรีวิชัย – ตะวันออก
การแข่งขัน
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด หญิง ธัญบุรี – กรุงเทพ
การแข่งขัน
การแข่งขัน กรีฑา 800 เมตร หญิง
การแข่งขัน
การแข่งขัน กรีฑา 10,000 เมตร ชาย
การแข่งขัน
การแข่งขัน กรีฑา 800 เมตร ชาย
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยว มทร.ตะวันออก vs มทร.รัตนโกสินทร์
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน หญิงเดี่ยว สุวรรณภูมิvsศรีวิชัย
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน หญิงเดี่ยว มทร.สุวรรณภูมิ vs มทร.รัตนโกสินทร์
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยว มทร.กรุงเทพ vs มทร.อีสาน
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยว สุวรรณภูมิvsอีสาน
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน หญิงเดี่ยว มทร.กรุงเทพ vs มทร.อีสาน
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน ชายเดี่ยว มทร.อีสาน vs มทร.รัตนโกสินทร์
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยว รัตนโกสินทร์vsอีสาน
การแข่งขัน
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดระหว่างแชมป์ล่ารางวัลอย่าง มทร.ศรีวิชัย VS มทร.ตะวันออก
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยว ธัญบุรีvsกรุงเทพ
การแข่งขัน
การแข่งขัน แบดหญิงเดี่ยว สุวรรณภูมิvsรัตนโกสินทร์
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน คู่ผสม มทร.ตะวันออก vs มทร.สุวรรณภูมิ
การแข่งขัน
การแข่งขันเทนนิส รอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว ระหว่างทีม มทร.ธัญบุรี VS ทีม มทร.ตะวันออก
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยว ตะวันออกvsอีสาน
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน คู่ผสม มทร.ตะวันออก vs มทร.กรุงเทพ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน แบดหญิงเดี่ยว สุวรรณภูมิvsศรีวิชัย
การแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม ชาย/หญิง ทั้งหมด 7 ทีม
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน แบดหญิงเดี่ยว ตะวันออกvsรัตนโกสินทร์
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันชายคู่ รัตนโกสินทร์vsตะวันออก
การแข่งขัน
การแข่งขันฟุตซอล-ประเภททีม หญิง ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.พระนคร
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตันชายคู่ รัตนโกสินทร์vsกรุงเทพ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน แบดคู่ผสม ตะวันออกvsสุวรรณภูมิ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน คู่ผสม มทร.กรุงเทพ vs มทร.ธัญบุรี
การแข่งขัน
การแข่งแบตมินตัน แบดคู่ผสม ธัญบุรีvsสุวรรณภูมิ
การแข่งขัน
การแข่งขันแบตมินตัน แบดคู่หญิง อีสานvsตะวันออก