รายการ

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายระบบสมัครนักกีฬา

นายขัตติยะ สมดี
090-0844387

ฝ่ายพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน

นายเด็ดเดี่ยว บุญมา
085-0291078

ฝ่ายที่พักนักกีฬา

นางสาวน้ำผึ้ง ตรีภัทร์
087-17730976

นางรัตนกร รอดรัตน์
081-5770857

ฝ่ายเทคนิคกีฬากลาง

ผศ.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
092-5616994

นายวุฒิชัย แสงงาม
098-5673437

ฝ่ายฟุตบอล

นายสัจจา ก้อนพรหม
095-1656951

นายภานุ เอี่ยมต่อม
081-8032722

ฝ่ายฟุตซอล

นายสุวินัย อินทรศักดิ์
081-5635803

นายอัสมิง มะสาแม
095-8755509

ฝ่ายบาสเกตบอล

นายเขมณัฐ อุตส่าห์ดี
086-8077704

นายอดิศักดิ์ จำปาสี
099-2145466

ฝ่ายวอลเลย์บอล

นายธนพล ถาวรศิลป์
086-1454156

นายพงษ์พิพัฒน์ สาจันทร์
084-9285269

ฝ่ายวอลเลย์บอลชายหาด

นายนครชาย ไวยวิเชียร
084-8731514

นางสาวหทัยรัตน์ งามดี
085-3370092

ฝ่ายเทนนิส

นายวรพล แจ่มสวัสดิ์
088-2156916

นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ
092-5795423

ฝ่ายแบดมินตัน

นายสินทรัพย์ นับเพชรพลอย
089-8349920

นายมนตรี เรืองสิงห์
087-5102351

ฝ่ายเทเบิลเทนนิส

นายสาโรจน์ ไวยคงคา
083-6194551

นายพุทธิพงษ์ ผ่องอำไพ
089-9923008

ฝ่ายเปตอง

นางวรฤทัย ชั่งเย็น
092-5942962

นางสาวน้ำฝน ตรีภัทร์
085-3644962

ฝ่ายเซปักตะกร้อ

นายสิปปกร พรหมปั้น
084-5619441

นายทองลี ชัยชาญ
081-5855403

ฝ่ายตะกร้อลอดห่วง

นายดนัย ทองธวัช
088-6464007

นายสิปปกร พรหมปั้น
084-5619441

ฝ่ายกรีฑา

นายประจักษ์ อินทร์โต
089-7971434

นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ
092-5795423

ฝ่ายว่ายน้ำ

นายมนตรี อารีย์
089-4962500

นายกฤตยชล ทองธรรมสถิต
086-0770101

ฝ่ายหมากกระดาน

นายเวนิส บรรพตา
096-6536752

นายศราวุธ อาภาภัสร์
085-4365753

ฝ่าย E-sport

นายขัตติยะ สมดี
090-0844387

นายสิทธิชัย ด้วงแก้ว
095-7718242