น้องตะวัน

สัตว์นำโชค 2 ตัว ได้แก่

"น้องตะวัน"และ "น้องฟ้าใส" ได้แรงบันดาลใจการออกแบบจากสัตว์ 4 ชนิด ซึ่งเกี่ยวพันธ์กับพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เขาบนศรีษะ

ออกแบบจาก “เขากระทิง” ซึ่งเป็นสัตว์ลักษณ์เก่าแก่ในวิทยาเขตจันทบุรี

ใบหน้าและลำตัว

ออกแบบจากลักษณะของ “พญานาค” ซึ่งเป็นพาหนะของพระพิรุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพในเขตพื้นที่บางพระ

มือ

ออกแบบเป็น "กีบม้า" ซึ่งเป็นสัตว์ประจำปีเกิดของจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรษภูวนารถ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

ปีก

ออกแบบเป็น "ปีกหงส์" ซึ่งออกแบบจากหงส์ สัตว์พาหนะของพระวิษณุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพในเขตพื้นที่อุเทนถวาย

น้องฟ้าใส