รูปทรงและน้ำหนักสีของแสงอาทิตย์

สื่อถึงพลังแห่งการกีฬาและความสามัคคีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง

เกลียวคลื่นสีฟ้าน้ำทะเล

สื่อถึงความยินดีของเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

สื่อถึงทิศตะวันออก พลังและความพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดชลบุรี