มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

ระหว่างวันที่ 1 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2563

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ได้ดังนี้

สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบประเมินในแต่ละแบบสอบถาม ทั้งหมด 3 แบบสอบถาม

หรือ เข้าสู่แบบประเมินในแต่ละแบบสอบถาม ตามลิงก์ ดังนี้

1.   แบบประเมินผลความพึงพอใจพิธีเปิด-ปิด การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

2.   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ชมต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

3.   แบบประเมินความพึงพอใจของนักกีฬาและผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอนในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

TAWANOKGAME

About TAWANOKGAME

Leave a Reply