การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาดระหว่าง เจ้าถิ่นมทร.ตะวันออก พบ มทร.อีสาน

ถือว่าเป็นคู่ที่ดุเดือนคู่หนึ่งในช่วงเช้าของกีฬา วอลเล่ย์บอลชายหาดระหว่าง เจ้าถิ่นมทร.ตะวันออก พบ มทร.อีสาน ผู้มาเยือน ด้วยคะแนนที่ไล่ตามกันผลัดกันขึ้นนำสลับกันไปมา ผลการแข่งขันเจ้าถิ่นมทร.ตะวันออก เป็นผู้นำชัยชนะกลับไปได้ในครั้งนี้ ทั้งหมด 2 เซตรวด และผ่านเข้าไปแข่งในรอบต่อไป

กีฬาว่ายน้ำ

กีฬาว่ายน้ำ 02/02/20
ประเภทที่ 17 เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นทั่วไปชาย
เหรียญทองได้แก่ นายระพีพล ศรมณี จาก มทร.สุวรรณภูมิ
เหรียญเงิน ได้แก่ นายทักษิณ เดชสโร จาก มทร.ศรีวิชัย
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายณัฐพล ชมภูจันทร์ จาก มทร.ล้านนา

ประเภทที่ 18 เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ น.ส.ชะวัลนุช สลับลึก จาก มทร.สุวรรณภูมิ
เหรียญเงิน ได้แก่ น.ส.อรอนงค์ วงศ์รัตน์ จาก มทร.กรุงเทพ
เหรียญทองแดง ได้แก่ น.ส.ลลิตพรรณ มานะจิตต์ จาก มทร.ศรีวิชัย

ประเภทที่ 19 ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นทั่วไปชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายระพีพล ศรมณี จาก มทร.สุวรรณภูมิ
เหรียญเงิน ได้แก่ นายไวทยา มีลาภ จาก มทร.อีสาน
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายฐิติพันธ์ สาครจินพงษ์ จาก มทร.ธัญบุรี

ประเภทที่ 23 ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นทั่วไปชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายระพีพล ศรมณี จาก มทร.สุวรรณภูมิ
เหรียญเงิน ได้แก่ นายศุภวิสส์ พรหมวิจารณ์ จาก มทร.อีสาน
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายภาสวัฒน์ อธิสิริยืนยง จาก มทร.ธัญบุรี

ประเภทที่ 24 ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ น.ส.อรอนงค์ วงศ์ณรัตน์ จาก มทร.กรุงเทพ
เหรียญเงิน ได้แก่ น.ส.ชะวัลนุช สลับลึก จาก มทร.สุวรรณภูมิ เหรียญทองแดง ได้แก่ น.ส.ลลิตพรรณ มาระจิตต์ จาก มทร.ศรีวิชัย

ประเภทที่ 25 กบ 100 เมตร รุ่นทั่วไปชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายศุภวิสส์ พรหมวิจารณ์ จาก มทร.อีสาน
เหรียญเงิน ได้แก่ นายณัฐพล ชมภูจันทร์ จาก มทร.ล้านนา
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายระพีพล ศรมณี จาก มทร.สุวรรณภูมิ

ประเภทที่ 26 กบ 100 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ น.ส.ชะวัลนุช สลับลึก จาก มทร.สุวรรณภูมิ
เหรียญเงิน ได้แก่ น.ส.อรอนงค์ วงศ์ณรัตน์ จาก มทร.กรุงเทพ
เหรียญทองแดง ได้แก่ น.ส.ลลิตพรรณ มานะจิตต์ จาก มทร.ศรีวิชัย

ประเภท 27 กบ 50 เมตร รุ่นทั่วไปชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายศุภวิสส์ พรหมวิจารณ์ จาก มทร.อีสาน
เหรียญเงิน ได้แก่ นายระพีพล ศรมณี จาก มทร.สุวรรณภูมิ
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายศิระเศรษฐ พงษ์ทิรัญชรรศ จาก มทร.พระนคร

ประเภท 28 กบ 50 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ น.ส.ชะวัลนุช สลับลึก จาก มทร.สุวรรณภูมิ
เหรียญเงิน ได้แก่ น.ส.ลลิตพรรณ มานะจิตต์ จาก มทร.ศรีวิชัย
เหรียญทองแดง ได้แก่ น.ส.ชลม์มาศ อินนุ่ม จาก มทร.กรุงเทพ

ประเภท 29 ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นทั่วไปชาย
เหรียญทอง ได้แก่ นายระพีพล ศรมณี จาก มทร.สุวรรณภูมิ
เหรียญเงิน ได้แก่ นายไวทยา มีลาภ จาก มทร.อีสาน
เหรียญทองแดง ได้แก่ นายทักษิณ เดชสโร จาก มทร.ศรีวิชัย

ประเภท 30 ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ น.ส.อรอนงค์ วงศ์ณรัตร์ จาก มทร.กรุงเทพ
เหรียญเงิน ได้แก่ น.ส.ชะวัลนุช สลับลึก จาก มทร.สุวรรณภูมิ
เหรียญทองแดง ได้แก่ น.ส.ชลม์มาศ อินนุ่ม จาก มทร.กรุงเทพ

ประเภทที่ 31 ผลัดผสม 4×100 เมตร รุ่นทั่วไป ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ มทร.ธัญบุรี
เหรียญเงิน ได้แก่ มทร.อีสาน
เหรียญทองแดง ได้แก่ มทร.พระนคร

ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

ระหว่างวันที่ 1 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2563

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ได้ดังนี้

สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบประเมินในแต่ละแบบสอบถาม ทั้งหมด 3 แบบสอบถาม

หรือ เข้าสู่แบบประเมินในแต่ละแบบสอบถาม ตามลิงก์ ดังนี้

1.   แบบประเมินผลความพึงพอใจพิธีเปิด-ปิด การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

2.   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ชมต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

3.   แบบประเมินความพึงพอใจของนักกีฬาและผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอนในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

กำหนดการงานแถลงข่าว

กำหนดการงานแถลงข่าว

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

…………………………………………………………………..

 

17.00 – 17.30  น.                 ลงทะเบียน ณ สนามกีฬา

17.30 – 18.00 น.                  การเปิดตัวมาสคอต – เพลงประจำการแข่งขัน

                                     การเดินแบบโชว์เสื้อ – เหรียญประจำการแข่งขัน “ตะวันออกเกมส์”

18.00 – 18.30 น.                 งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”

– รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

– นายศิริชัย  สมแสน รองอธิการบดี

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาธิป  จิระสัญญาณสกุล

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาและกรรมการตัดสิน

18.30 – 18.50 น.                  บันทึกภาพร่วมกัน

18.50 – 19.00  น.                 สื่อมวลชนสัมภาษณ์ – ตอบข้อซักถาม

19.20 – 20.00 น.                  การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย กับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 9 มทร.

20.00 – 22.00 น.                  งานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องประชุมตะวันฉาย

 

***********************************

 

การแต่งกาย :    ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร         เสื้อกีฬาพะยอมเกมส์ หรือเสื้อโปโลสีของมหาวิทยาลัย

                   ผู้ร่วมงาน                            ชุดกีฬา

                   นักศึกษา                            ชุดกีฬา

พิธีส่งมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเจ้าภาพการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีส่งมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเจ้าภาพการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ได้แก่ มทร.ตะวันออก โดยมี นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี และกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี ตัวแทนรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี ทั้งนี้ในพิธีส่งมอบ มี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี มทร. รัตนโกสินทร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร จาก มทร.ตะวันออก ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา